سخت ڪلامي

سخت ڪلامي هڪ اهڙو باه جو گولو آهي جيڪو هميشه داغ چڏي ويندو آهي