انسان صحت دولت

انسان به ڪهڙي شي آهي  دولت ڪمائڻ لاءِ پنهنجي صحت خراب ڪيو ڇڏي . وري صحت کي واپس صحيح ڪرائڻ لاءِ پنهنجي دولت وڃايو ڇڏي