Munafiq Shakish

Jis Shakish kay dushman nahe sab dost hain, us jesa munafaq koe nahee. kyoun kay dushman us kay hoty hain jo Haq ke bat kahta hay