Burai orr Achhai

Buraie ke misaal aisy hay jasy pahhaarr say neechay utarana , aik qadam uthao gay too doosra khud b khud uth jay ga.
Achhai ke misaal aisy hay jasy pahhaarr pay charrhana hay , her qadam pahly qadam say mushkil hota hay.